Er tidligere et riktig ord?

Dette er et spørsmål ekspertene våre får fra tid til annen. Nå har vi den fullstendige detaljerte forklaringen og svaret for alle som er interessert!

Spurt av: Isom O'Kon Jr.
Poengsum: 4,7/5(45 stemmer)

adj. 1. Forutgående i tid eller rekkefølge : '[De] insisterer på at utenlandske fartøy som søker tilgang får forhåndsgodkjenning' (Seymour M. Hersh).

Hvordan bruker du Priorly i en setning?

Tidligere alle hadde fått radiokjemoterapi . Hun var ellers frisk uten kardiale risikofaktorer og hadde gjennomgått et begivenhetsløst gjentatt keisersnitt 3 dager tidligere. Det ble erfart at pasienten gjennomgikk nesten 1000 mg prilokain infiltrasjon 8 timer før under en fettsugingsprosedyre.

Hvordan bruker du tidligere riktig?

tidligere Legg til i liste Del. Generelt bør du spis middag før du pusser tennene . Bruk adjektivet prior for ting som eksisterer tidligere i tid eller som skjer først i tid eller rekkefølge. Dette er et formelt ord som ofte brukes i juridisk språk.Hva er substantivformen av prior?

i forkant. substantiv. flertall tidligere . Definisjon av prior (oppføring 2 av 3) 1a : den overordnede rangeringen ved siden av abbeden i et kloster.

Hva er et tidligere middel?

Britisk engelsk: verre /wɜːs/ ADJEKTIV. Verre er sammenligningen med dårlig. Det betyr mer dårlig.

Word 2016: Stavekontroll og grammatikk

26 relaterte spørsmål funnet

Hva slags ord er forut?

foran i tid eller i rekkefølge ; tidligere eller tidligere; forrige: En forhåndsavtale hindrer meg i å godta dette. før i betydning eller privilegium.

Hva er forskjellen mellom før og før?

Her er grunnen: 'Før' brukes før en substantivfrase (inkludert gerund), mens 'før' kan brukes før en substantivfrase, så vel som før en bisetning som inkluderer et subjekt og et verb (som foreslått i setning C).

Hva er det motsatte ordet til Prior?

Antonymer: etter , konkluderende, påfølgende, følgende, bak, hindre, bakerste, senere, sistnevnte, bakre, påfølgende, etterfølgende. Synonymer: antecedent, anterior, tidligere, foregående, tidligere, fremover, foran, innledende, presedens, foregående, foreløpig, forrige.

Kan Prior være et substantiv?

tidligere adjektiv [før substantiv] (TIDLIGERE)

eksisterende eller skjer før noe annet, eller før et bestemt tidspunkt: Klassen krevde ingen forkunnskaper i spansk.


Bør jeg bruke tidligere eller tidligere?

Betydning. Forut refererer til eksisterende eller kommer før i tid, rekkefølge eller viktighet. Forrige refererer til eksisterende eller forekommende før i tid eller rekkefølge.

Kan en setning slutte med prior?

En slik regel er å avslutte en setning med en preposisjon. Ja, du kan gjøre det ! ... Ord og uttrykk som unntatt, før, samt, og angående er også preposisjoner. For alle de som bruker tid på å skrive om setninger som slutter med preposisjoner, her er tre grunner til at du bør avslutte en setning med en.

Hva er før i grammatikk?

Grammatikkpurister vil fortelle deg det du ikke bør bruke uttrykket før til som en preposisjon når du mener før. De vil fortelle deg at prior er et adjektiv som betyr tidligere eller tidligere. Du ville ikke si tidligere til eller før, så du bør ikke bruke før.

Hva mener du med tidligere?

i tidligere tider ; i en tidligere periode eller alder; tidligere: en skikk som tidligere ble observert. Utdatert. i tid like forbi; akkurat nå.


Hva er det foregående?

: oppført, nevnt eller forekommer før den foregående uttalelsen kan bevises La meg utdype det foregående avsnittet.

Hva betyr innlegg?

et prefiks, betydning bak , etter, senere, etter, bakre, forekommende opprinnelig i lånord fra latin (etterskrift), men nå brukt fritt i dannelsen av sammensatte ord (post-elizabetansk; postfix; postgraduate; postorbital).

Er Prior fortid?

Vi bruker ofte før med enkel fortid . Det antyder at den andre hendelsen skjedde like etter den første. Før-setningen, som indikerer den andre handlingen, kan være på slutten eller i begynnelsen av setningen: Før hun dro, ga hun alle en gave.

Hva er et forhåndskonsept?

: en rudimentær idé mellom en vanlig resept og et fullt utviklet konsept .


Hva er et tidligere eksempel?

Frekvens: Tidligere betyr å ha skjedd tidligere. Et eksempel på tidligere er en straffedom som skjedde for ti år siden .

Hva er det motsatte av forkunnskaper?

Vi har listet opp alle de motsatte ordene for forkunnskaper alfabetisk. undring . beundring . forbauselse . ærefrykt .

Hvilket ord kan jeg bruke i stedet for ville?

synonymer for ville

  • autorisere.
  • bud.
  • dekret.
  • påby.
  • anstrenge seg.
  • har tenkt.
  • be om.
  • Løse.

Hva er det motsatte av forrige?

Antonymer: etter , konkluderende, påfølgende, følgende, bak, hindre, bakerste, senere, sistnevnte, bakre, påfølgende, etterfølgende. Synonymer: antecedent, anterior, tidligere, foregående, tidligere, fremover, foran, innledende, presedens, foreløpig, forrige, tidligere.


Kan jeg bruke tidligere i stedet for før?

Hvis du lurer på om du skal bruke ordene før eller før, hjelper det å vite at ett er fra latin og ett er fra angelsaksisk. Før er et akseptabelt formspråk, men når du blir fristet til å bruke det, bekjempe trangen . I nesten alle tilfeller er før det bedre valget.

Hva er forskjellen mellom meg og deg?

Forklaringen

For det første er du, jeg og jeg pronomen og mellom er en preposisjon. Den andre forskjellen mellom jeg og meg er at 'jeg' er et subjektpronomen og 'meg' er et objektpronomen, derfor er den riktige frasen ' mellom deg og meg '.

Hva er en dag før?

Days Prior betyr det angitte antallet kalenderdager før hendelsen inntreffer , uten å telle kalenderdatoen da den angitte hendelsen er planlagt å finne sted.