Hvordan sentrere vertikalt og horisontalt i excel?

Dette er et spørsmål ekspertene våre får fra tid til annen. Nå har vi den fullstendige detaljerte forklaringen og svaret for alle som er interessert!

Spurt av: Shayne Schumm
Poengsum: 4,2/5(33 stemmer)

Hvordan sentrere horisontalt og vertikalt i Excel

 1. Klikk på cellen der du vil sentrere innholdet. ...
 2. Klikk 'Hjem', og klikk deretter på den lille pilen nederst i hjørnet av 'Alignment'-området på båndet.
 3. Klikk på rullegardinboksen ved siden av 'Horisontal' og velg 'Center'. Gjør det samme i boksen ved siden av 'Vertikal'.

Hvordan justerer jeg tekst vertikalt og horisontalt i Excel?

Juster tekst i en celle

 1. Velg cellene som har teksten du vil justere.
 2. Velg ett av følgende justeringsalternativer på Hjem-fanen:
 3. For å justere tekst vertikalt, velg Top Align , Middle Align , eller Bottom Align .
 4. For å justere tekst horisontalt, velg Juster tekst til venstre , Sentrer eller Høyrejuster tekst .

Hvordan sentrerer jeg et Excel-regneark både horisontalt og vertikalt?

Angi sidemarger

 1. Klikk på arket.
 2. Klikk Sideoppsett > Marger > Egendefinerte marger.
 3. I dialogboksen Sideoppsett, under Sentrering på side, velger du Horisontalt og Vertikalt. Dette vil sentrere arket på siden når du skriver ut.Hvordan fjerner jeg innholdet i en celle horisontalt i Excel?

Velg cellene, radene eller kolonnene du vil slette.
...
, og gjør deretter ett av følgende:

 1. For å fjerne alt innhold, formater og kommentarer som finnes i de valgte cellene, klikker du Fjern alt.
 2. Hvis du vil slette bare formatene som er brukt på de valgte cellene, klikker du på Fjern formater.

Hvordan justerer du celler vertikalt i Excel?

Endre vertikal cellejustering

 1. Velg en celle eller et celleområde.
 2. Velg Format > Celler fra menylinjen. ...
 3. Dialogboksen Formater celler åpnes.
 4. Klikk på kategorien Justering.
 5. Klikk på rullegardinmenyen Vertikal og velg en vertikal innrettingsbehandling.
 6. Klikk OK for å bruke den vertikale justeringen på den(e) valgte cellen(e).

Slik sentrerer du regneark både horisontalt og vertikalt i Excel

37 relaterte spørsmål funnet

Hvordan skriver jeg ut horisontalt i Excel?

Endre sideretningen når du er klar til å skrive ut

 1. Velg regnearket, regnearkene eller regnearkdataene du vil skrive ut.
 2. Klikk på Fil > Skriv ut.
 3. I rullegardinlisten Sideorientering, under Innstillinger, klikker du Stående Orientering eller Liggende Orientering.
 4. Når du er klar til å skrive ut, klikker du på Skriv ut.

Hvordan sentrerer du vertikalt og horisontalt i Word?

1 Velg teksten du vil sentrere mellom topp- og bunnmargen. 2 I kategorien Sideoppsett klikker du på Starter for dialogboks for sideoppsett. 3 Velg kategorien Layout. 4 I boksen Vertikal justering, klikk Senter 5 Klikk på Valgt tekst i Bruk på-boksen, og klikk deretter på OK.

Hvordan viser du formler i et regneark?

Hvordan vise formler i Excel

 1. Klikk på Formler-fanen.
 2. Klikk på Vis formler-knappen. Formler vises i regnearket og kolonnene utvides for å imøtekomme formlene, om nødvendig. ...
 3. Klikk på Vis formler-knappen igjen for å skjule formlene.

Hvordan lager du en multiplikasjonsformel i Excel?

Hvordan multiplisere to tall i Excel

 1. I en celle skriver du '='
 2. Klikk i cellen som inneholder det første tallet du vil multiplisere.
 3. Skriv '*'.
 4. Klikk på den andre cellen du vil multiplisere.
 5. Trykk enter.
 6. Sett opp en kolonne med tall du vil multiplisere, og legg deretter konstanten i en annen celle.

Hvordan viser jeg noe vertikalt i Excel?

I Excel kan du bruk Paste Special for å konvertere en horisontal liste til en vertikal liste. I Excel 2007, etter å ha valgt Lim inn spesial fra hurtigmenyen, åpnes dialogboksen Lim inn spesial. Merk av for Alle alternativer og Transponeringsalternativer i dialogboksen, og klikk OK-knappen.

Hva er horisontalt og vertikalt i Excel?

I Excel 2010 kan du endre horisontal og vertikal justering av celledata . Som standard er tekst venstrejustert, og verdier og datoer er høyrejustert. ... Velg cellene du vil justere. På Hjem-fanen velger du en horisontal justering: Juster tekst til venstre: Justerer dataene horisontalt langs venstre kant av cellen.

Hvordan justerer jeg tekst horisontalt?

For vertikal justering, sett det overordnede elementets bredde/høyde til 100 % og legg til display: table . For det underordnede elementet endrer du visningen til tabellcelle og legger til vertikal-justering: midt . For horisontal sentrering kan du enten legge til tekstjustering: midtstilt for å sentrere teksten og andre innebygde barneelementer.

Hvordan sentrerer du tekst vertikalt?

Sentrer teksten vertikalt mellom topp- og bunnmargen

 1. Velg teksten du vil sentrere.
 2. I kategorien Layout eller Side Layout klikker du på dialogboksstarteren. ...
 3. Klikk Senter i boksen Vertikal justering.
 4. Klikk Valgt tekst i Bruk på-boksen, og klikk deretter OK.

Hvordan sentrerer du en tabell vertikalt i Word?

Sentreringsinformasjon i tabellceller

 1. Høyreklikk på cellen som inneholder informasjonen du vil sentrere vertikalt. Dette viser en kontekstmeny for cellen.
 2. Velg alternativet Justering (Word 97) eller Cellejustering (Word 2000 eller nyere) fra kontekstmenyen. ...
 3. Velg alternativet Senter vertikalt.

Hvordan skriver jeg ut horisontalt?

Endre sideretningen for et dokument

 1. Klikk eller trykk i dokumentet.
 2. Gå til Layout > Orientation, og velg deretter Landscape.
 3. Gå til Fil > Skriv ut.
 4. Under Innstillinger, sørg for at orienteringsboksen sier Landskapsorientering.
 5. Velg Skriv ut.

Hvordan endrer du skalaen til et regneark i Excel?

Du kan krympe eller forstørre et regneark for å passe bedre på utskrevne sider. For å gjøre det, i Sideoppsett, klikk på vindustartknappen. Deretter, klikk Skalering > Juster til , og skriv deretter inn prosentandelen av den normale størrelsen du vil bruke.

Hvordan slår jeg sammen og sentrerer vertikalt i Excel?

For å slå sammen celler i Excel, velg cellene du vil slå sammen, klikk på flettelistepilen og velg et sammenslåingsalternativ.

 1. Velg cellen(e) du vil justere.
 2. For å justere celler vertikalt, klikk på den vertikale justeringsknappen du ønsker.
 3. For å justere celler horisontalt, klikk på den horisontale justeringsknappen du ønsker.

Hvordan roterer jeg tekst 180 grader i Excel?

MS Excel 2016: Roter tekst i en celle

 1. Høyreklikk og velg deretter 'Formater celler' fra hurtigmenyen.
 2. Når vinduet Formater celler vises, velger du kategorien Justering. Angi deretter antall grader du ønsker å rotere teksten. ...
 3. Nå når du går tilbake til regnearket, skal teksten roteres.
 4. NESTE.