Hva betyr patrisier?

Dette er et spørsmål ekspertene våre får fra tid til annen. Nå har vi den fullstendige detaljerte forklaringen og svaret for alle som er interessert!

Spurt av: Lia Hills
Poengsum: 4,5/5(10 stemmer)

Patrisianerne var opprinnelig en gruppe herskerklassefamilier i det gamle Roma. Skillet var svært betydelig i det romerske riket og den tidlige republikken, men dens relevans avtok etter ordrekonflikten.

Hva er et eksempel på en patricier?

Definisjonen av en patrisier er en edel person eller en person som har en respektert sosial status. Et medlem av kongefamilien er et eksempel på noen som er patrisier. ... Et medlem av en av de gamle romerske borgerfamiliene. Senere medlem av adelen.

Hva er den fulle betydningen av patrisier?

1 : medlem av en av de opprinnelige borgerfamiliene i det gamle Roma. 2a: en person av høy fødsel : aristokrat en av de mest edle fødte av engelske patrisiere - Sam Schulman. b : en person av avl og dyrking en høy patrisier ...

Hva betyr patrisier i en setning?

En patrisier er en person som kommer fra en familie med høy sosial rangering . [formell] Cameron var en rik mann, en patrisier. Synonymer: aristokrat, jevnaldrende, adelig, adelsmann eller kvinne Flere synonymer til patrisier. adjektiv.

Hva er patrisisk smak?

I det gamle Roma refererte ordet patrisier til medlemmer av aristokratiet, men betydningen har utviklet seg til å omfatte de som tilhører overklassen. ... Noen som liker raffinerte middager kan beskrives som å ha patrisisk smak.

Hva betyr patrisier

39 relaterte spørsmål funnet

Er patrisiere rike?

Ordet patrisier kommer fra det latinske patres, som betyr fedre, og disse familiene ga imperiets politiske, religiøse og militære ledelse. De fleste patrisiere var velstående godseiere fra gamle familier , men klassen var åpen for noen få utvalgte som var bevisst forfremmet av keiseren.

Hva vil det si å ha en patrisisk nese?

'en patrisisk nese' aristokratisk, aristokratisk, blå, blåblodig, mild, patriciaadjektiv . tilhørende eller karakteristisk for adelen eller aristokratiet .

Hva er et patrisisk ansikt?

tilhører eller er typisk for den høyeste sosiale klasse. en patrisisk gest/måte/ansikt.

Hva beskriver best en patricier?

adjektiv . av høy sosial rang eller adelig familie ; aristokratisk. passende eller karakteristisk for personer med svært god bakgrunn, utdanning og raffinement: patrisisk smak. av eller tilhører patrisierfamiliene i det gamle Roma.

Hva er meningen med triumvirat?

1 : en kropp av triumvirer . 2: triumvirenes kontor eller regjering. 3: en gruppe eller sammenslutning av tre.

Hva er Petronize?

transitive verb. 1 : å fungere som beskytter av: gi hjelp eller støtte til Regjeringen beskyttet flere lokale kunstnere . 2: å innta en nedlatende atmosfære mot: behandle hovmodig eller kjølig. 3: å være en hyppig eller vanlig kunde eller klient på en restaurant som er mye nedlatende av kjendiser.

Hva betyr patrisier på tagalog?

Definisjoner og betydning av Patrician på Tagalog

en aristokrat eller adelsmann .

Hva var patrisierforsamlingen?

Kuriatforsamlingen (kuratvalg) ble hovedforsamlingen som utviklet seg i form og form i løpet av Romerriket inntil Centurian Committee organisert av Servius Tullius. I løpet av disse første tiårene ble folket i Roma organisert i tretti enheter kalt 'Curiae'

Hva er en patrisisk kvinne?

De patrisiske kvinnene var velstående grunneiere . (Plebeiere var arbeidende borgere av de romerske bøndene, bakere, byggere eller håndverkere som jobbet hardt for å forsørge familiene sine og betale skatten deres.) ... De var også i stand til å gifte seg med folk som er en del av kongefamilien.

Hvilke jobber gjorde patrisiere?

Alt regjeringen og religiøse posisjoner ble holdt av patrisiere. Patrisianerne laget lovene, eide landene og var generalene over hæren.

Hvordan bruker du setningen Patrician i en setning?

Patrician i en setning?

  1. Marcus ble født inn i en patrisisk familie med stor rikdom.
  2. Som medlem av patrisierklassen omgås politikeren ofte med landets ledere.
  3. Min velstående bestemors avskyelige oppførsel er en del av hennes patrisieroppdragelse.

Hva beskriver best patrisiere i Romerriket?

Hva er den beste beskrivelsen av patrisierne i Roma? Patrisianerne var ethvert medlem av en gruppe borgerfamilier som dannet en privilegert klasse tidlig i Roma . Patrisianerne var den velstående overklassen, som eide land og hadde politisk makt.

Hva menes med patrisier og plebejer?

Patrisianerne var den velstående landeiende adelsklassen i Roma . ... I begynnelsen av Roma var patrisierne de eneste som kunne inneha politiske eller religiøse verv. Plebeierne var allmuen i Roma og hadde den høyeste befolkningen i samfunnet. De inkluderte kjøpmenn, bønder og håndverkere.

Hvordan var livet for patrisiere?

Patrisianerne var de rike godseierne. De ville har ofte et hus i byen og en villa på landet som ble drevet av slaver . De som var velstående bodde i rekkehus med sentrale gårdsrom, kjent som atrier. Arkeologiske bevis tyder på at selv de velstående romerne ikke hadde mye møbler.

Kan en plebeier bli en patrisier?

Uansett hvor rik en plebejerfamilie ble, de ville ikke reise seg for å bli inkludert i patrisiernes rekker .

Hva er en patrisisk kanadier?

Patricianeren er en årlig, uformell oversikt over regimentets tjeneste . Patricianen stammer fra 1933 og ble tidligere utgitt av regimentet som et kvartalstidsskrift.

Hva hadde kvinnelige patrisiere på seg?

Stal og ball

I den tidlige romerske republikken var stolaen forbeholdt patrisiske kvinner.

Hvilken rase har størst nese?

afrikanere har den bredeste og mest fremtredende nesen sammenlignet med andre etniske grupper. Nesen deres er kjennetegnet med forstørrede nesebor, brede og avrundede tips og mangel på utstående nesebro.

Hva er den mest attraktive neseformen?

Skjønnhet er selvfølgelig subjektivt, men en gresk, eller rett, nese regnes tradisjonelt som den mest attraktive neseformen.

Er konkav nese attraktiv?

Den oppskrudde nesen.

Forskning har ansett denne neseformen for å være en av de mest attraktive . De konkave trekkene på nesen viser en fordypning i midten og en spiss som stikker ut. Den indre buen skyldes en klumpete og bulbous spiss, som ofte er omtalt blant kaukasiere.