Hva er fplot i matlab?

Dette er et spørsmål ekspertene våre får fra tid til annen. Nå har vi den fullstendige detaljerte forklaringen og svaret for alle som er interessert!

Spurt av: Velma Ryan
Poengsum: 4,7/5(35 stemmer)

fplot(f) plotter kurven definert av funksjonen y = f(x) over standardintervallet [-5 5] for x . ... Spesifiser intervallet som en to-element vektor av formen [tmin tmax] . fplot(___, LineSpec ) spesifiserer linjestilen, markørsymbolet og linjefargen. For eksempel plotter '-r' en rød linje.

Hva er varianter av kommandoen fplot () i Matlab?

Inndataargumenter

 • f — Uttrykk eller funksjon for å plotte. symbolsk uttrykk | symbolsk funksjon. ...
 • [xmin xmax] — Plotteintervall for x-koordinater. ...
 • xt — Parametrisk inngang for x-koordinater. ...
 • yt — Parametrisk inngang for y-aksen. ...
 • [tmin tmax] — Verdiområde for parameter t. ...
 • akse — Økseobjekt. ...
 • LineSpec — Linjestil, markør og farge.

Hvordan bruker jeg Ezplot i Matlab?

ezplot( f , [xmin,xmax,ymin,ymax] ) plotter f over de spesifiserte områdene langs abscissen og ordinaten. ezplot( x,y ) plotter den parametrisk definerte plane kurven x = x(t) og y = y(t) over standardområdet 0<= t <= 2π or over a subinterval of this range.Hvordan plotter du yx 2 i Matlab?

Hvis du har x=y^2, kan du bruke et verktøy som ezplot . Eller fimplisitt. Eller du kan gjenkjenne at y=+/- sqrt(x), og så bare bruke plot.

Hvordan skriver du exp i Matlab?

Beskrivelse. e z = e x ( cos y + i sin y ) . Bruk expm for å beregne en matriseeksponential.

MATLAB 1.1 - plott, fplot og enkelt

18 relaterte spørsmål funnet

Hva betyr EXP i MATLAB?

Y = exp(X) returnerer eksponentialen for hvert element i X . For kompleks returnerer den den komplekse eksponentialen. . Bemerke. Bruk expm for matriseeksponentialer.

Hva er Linspace MATLAB?

linspace ligner på kolon-operatoren, : , men gir direkte kontroll over antall punkter og inkluderer alltid endepunktene. lin i navnet linspace refererer til generere lineært fordelte verdier i motsetning til søskenfunksjonen logspace , som genererer logaritmisk adskilte verdier.

Hvordan beregner MATLAB ex?

I MATLAB gir funksjonen exp(x) verdien av eksponentialfunksjonen ex. Finn verdien av e. e = e1= exp(1) . MATLAB bruker ikke symbolet e for den matematiske konstanten e = 2,718281828459046.

Hvordan plotter du to variabler i MATLAB?

Tredimensjonale plott viser vanligvis en overflate definert av en funksjon i to variabler, z = f(x,y) . For å evaluere z, lag først et sett med (x,y) punkter over domenet til funksjonen ved å bruke meshgrid . [X,Y] = meshgrid(-2:. 2:2); Z = X.

Hvordan plotter du mer enn én linje i MATLAB?

Plott flere linjer

Som standard sletter MATLAB figuren før hver plottekommando. Bruk figurkommandoen for å åpne et nytt figurvindu. Du kan plotte flere linjer ved å bruke hold på-kommandoen . Inntil du bruker hold av eller lukker vinduet, vises alle plott i gjeldende figurvindu.

Hva er forskjellen mellom Ezplot og plot i MATLAB?

EZPLOT er en enkel å bruke funksjonplotter . Sammenlignet med PLOT er det en problemfri plotter. Alt du trenger å gjøre for å bruke den er å angi funksjonen du vil plotte, og den gjør resten av jobben.

Hva står MATLAB for?

Navnet MATLAB står for MATRIX LABORATORIUM . MATLAB ble opprinnelig skrevet for å gi enkel tilgang til matriseprogramvare utviklet av prosjektene LINPACK (lineær systempakke) og EISPACK (Eigen systempakke). MATLAB [1] er et høyytelsesspråk for teknisk databehandling.

Hva betyr subplot i MATLAB?

delplott( m , n , p ) deler gjeldende figur inn i et m-by-n rutenett og lager akser i posisjonen spesifisert av p . MATLABtall underplotter posisjoner etter rad . ... subplot( m , n , p , 'align' ) oppretter nye akser slik at plottboksene er justert. Dette alternativet er standard oppførsel.

Hvordan fungerer fplot MATLAB?

fplot( f ) plotter kurven definert av funksjonen y = f(x) over standardintervallet [-5 5] for x . fplot( f , xinterval ) plotter over det angitte intervallet. Spesifiser intervallet som en to-element vektor av formen [xmin xmax] . ... For eksempel plotter '-r' en rød linje.

Hvor mange typer MATLAB finnes det?

Det er 16 grunnleggende klasser i MATLAB.

Hvordan plotter du XYZ i Matlab?

plot3( X , Y , Z ) plotter koordinater i 3D-rom.

 1. For å plotte et sett med koordinater forbundet med linjesegmenter, spesifiser X , Y og Z som vektorer med samme lengde.
 2. For å plotte flere sett med koordinater på samme sett med akser, spesifiser minst én av X , Y eller Z som en matrise og de andre som vektorer.

Hvordan plotter du en 3d-figur i Matlab?

Opprette 3D-plotter

 1. z = topper(25); figur mesh(z)
 2. surfe(z)
 3. surfl(z) fargekart(rosa) % endre fargekartskyggelegging interp % interpoler farger på tvers av linjer og ansikter.
 4. contour(z,16) fargekart standard % endre fargekart.

Hva er Meshgrid Matlab?

[ X , Y ] = meshgrid( x , y ) returnerer 2-D rutenettkoordinater basert på koordinatene i vektorene x og y . X er en matrise der hver rad er en kopi av x, og Y er en matrise der hver kolonne er en kopi av y. Rutenettet representert av koordinatene X og Y har lengde(y)-rader og lengde(x)-kolonner. eksempel.

Hvordan bruker du e i Excel?

Excel har en eksponentiell funksjon og en naturlig loggfunksjon. Funksjonen er =EXP(verdi) og det gir resultatet av evaluering (dette kalles syntaks). For å finne verdien av e kan vi for eksempel skrive =EXP(1). Hvis vi videre setter et tall x i A1 og i A2 setter vi formelen =EXP(A1^2-1), gir dette oss ex2−1 .

Hva er Ln Matlab?

Y = log( X ) returnerer naturlig logaritme ln(x) av hvert element i array X . Loggfunksjonens domene inkluderer negative og komplekse tall, som kan føre til uventede resultater hvis de brukes utilsiktet.

Hva er verdien av E i Matlab?

Har du noen gang lurt på hvorfor Eulers tall e = 2,71828 ... er ikke en innebygd konstant i MATLAB? Vi kan produsere Eulers tall i MATLAB ved å evaluere exp(1), eller eventuelt bruke exp(sym(1)) for den eksakte representasjonen.

Hva betyr kolon i MATLAB?

Annonser. Tykktarmen (:) er en av de mest nyttige operatørene i MATLAB. Den brukes til å lage vektorer, subscript arrays og spesifisere for iterasjoner. Hvis du vil lage en radvektor, som inneholder heltall fra 1 til 10, skriver du − 1:10.

Hva vet du om MATLAB?

MATLABer en programmeringsplattform designet spesielt for ingeniører og forskere for å analysere og designe systemer og produkter som transformerer verden vår . Hjertet til MATLAB er MATLAB-språket, et matrisebasert språk som tillater det mest naturlige uttrykket for beregningsmatematikk.

Hva er øyekommando i MATLAB?

Jeg = eye( n ) returnerer en n -by- n identitetsmatrise med enere på hoveddiagonalen og nuller andre steder. eksempel. I = eye( n , m ) returnerer en n -by-m matrise med enere på hoveddiagonalen og nuller andre steder. eksempel. I = eye( sz ) returnerer en matrise med enere på hoveddiagonalen og nuller andre steder.