Hva er et synonym for underpin?

Dette er et spørsmål ekspertene våre får fra tid til annen. Nå har vi den fullstendige detaljerte forklaringen og svaret for alle som er interessert!

Spurt av: Burdette Bayer
Poengsum: 4,1/5(19 stemmer)

På denne siden kan du oppdage 23 synonymer, antonymer, idiomatiske uttrykk og relaterte ord for underpin, som: predikat , basere, bygge, etablere, funnet, grunne, hvile, rote, over, bekrefte og bære ut.

Hva betyr det med underbygge?

1 : støtte, underbygge underbygge en avhandling med bevis . 2: å utgjøre en del av, forsterke eller erstatte fundamentet for å underbygge en struktur som underbygger en sagende bygning.

Hvordan bruker du ordet underbygge?

Underliggende setningseksempel

 1. Forskningsinnholdet bevises gjennom utøverens egen eksplisitte artikulering av disse problemstillingene og måten de underbygger sin praksis. ...
 2. Et viktig tema som vil underbygge modulen er konseptet 'partnerskap' og tverretatlig samarbeid.

Hva betyr underbygget av loven?

å gi støtte, styrke eller en grunnleggende struktur til noe : Han presenterte data for å underbygge argumentet. Gradvis ble lovene som lå til grunn for (= utgjorde en del av grunnstrukturen til) apartheid avskaffet.

Er underbygg ett ord?

verb (brukt med objekt), un·der·pinned, un·der·pin·ning. å støtte opp eller støtte nedenfra ; styrke, som ved å forsterke et fundament.

Hva er UNDERPINNING? Hva betyr UNDERPINNING? UNDERLEGG betydning, definisjon og forklaring

31 relaterte spørsmål funnet

Hvilke typer underlag er det?

Det er en generell konsensus blant arkitekter, ingeniører og bygningsarbeidere om at det er tre primære typer underlag:

 • Massebetongunderlag/massestøping. ...
 • Bjelke og baseunderlag. ...
 • Mini-stablet underlag.

Hva betyr underbyggende verdier?

Dette er ikke frittstående tro, men kombineres for å danne et solid grunnlag som aktiviteter bør bygges på. Hver av disse verdiene er koblet sammen til de andre for å veilede og påvirke beslutninger på alle nivåer i organisasjonen . Å opprettholde dem er obligatorisk for alle som jobber med organisasjonen.

Hva ligger til grunn for bevis?

En definisjon av EBN, 'en pågående prosess der bevis, sykepleieteori og utøverens kliniske ekspertise blir kritisk evaluert og vurdert , i forbindelse med pasientinvolvering, gir det å gi optimal sykepleie til individet mer betydning for den daglige sykepleierpraksisen (...

Kan du selge et hus som har blitt underbygget?

Du kan selge en eiendom som har blitt underbygget så lenge det er gjennomført til god standard og det er ingen pågående strukturelle eller innsynkningsproblemer.


Devaluerer underbygg et hus?

Understøttelse vil devaluere en eiendom men hvor mye vil avhenge av hvor alvorlig innsynkningen var og også hvor nylig den skjedde. Som et generelt estimat er underbygget eiendom verdt rundt 20-25 % mindre. Til tross for at det er mindre verdt, ikke la det faktum at eiendommen har blitt underbygget sette deg av.

Hva er prosessen med å underbygge?

I konstruksjon eller renovering er fundamentet prosess for å styrke grunnlaget for en eksisterende bygning eller annen struktur . ... Bruken av strukturen har endret seg. Egenskapene til jorda som støtter fundamentet kan ha endret seg (eventuelt gjennom innsynkning) eller ble feilkarakterisert under prosjekteringen.

Hva er et kjerneprinsipp?

Enten du kaller dem bud, søyler eller vaner, dine kjerneprinsipper veilede dine beslutninger og handlinger . De beste av dem er enkelt oppgitt slik at de lett kan forstås og deles. Du kan starte med disse essensielle kjerneprinsippene og gjøre dem til dine egne.

Hva betyr underbygge i helse- og sosialomsorgen?

Hvis en ting underbygger en annen, det hjelper den andre tingen til å fortsette eller lykkes ved å støtte og styrke den .


Hva er de to hovedtypene av underlag?

Typer underlag

 • Jordforsterkning. Der jordsmonn er svekket eller utvunnet, kan en prosess med jordforsterkning brukes i stedet for å underbygge, som innebærer å injisere en spesiell type fugemasse eller strukturelt harpiksskum i jorden. ...
 • Massebetong metode. ...
 • Bjelke og base metode.

Hvordan identifiserer du underbygget?

Du vil ikke alltid legge merke til et stort hull i bakken før du innser at huset ditt må underbygges. Du kan imidlertid legge merke til mindre tegn som f.eks sprekker i veggene og mer alvorlige sprekker rundt vinduer og dørkarmer.

Er underbygget permanent?

Er Understøttelse en permanent løsning? Mens ingenting er absolutt permanent , underbygg er en løsning som bør vare. Det er også en løsning som kan hjelpe til med grunnoppgjør. Understøttelse med brygger gjør at vi også kan løfte og jevne fundamentet.

Hvorfor er et hus underbygget?

Hvorfor kreves underbyggelse? Når jord innenfor en eiendoms fundament beveger seg, påvirker det eiendommens støtte. Når støtten er svekket, kan eiendommen flytte og bli utrygg, så underlag er nødvendig for å styrke strukturen .


Hva betyr shoring?

Shoring, form for støtte eller støtte, vanligvis midlertidig , som brukes under reparasjon eller opprinnelig konstruksjon av bygninger og ved utgravninger. Midlertidig støtte kan være nødvendig for eksempel for å avlaste en murvegg mens den repareres eller forsterkes.

Hva betyr demping?

transitive verb. 1 : for å kontrollere eller redusere aktiviteten eller handlekraften av : deaden varmen dempet vårt humør. 2: å gjøre fuktig dusjen knapt fuktet bakken. 3 : fuktfølelse 1c.

Hva er de 7 kjerneprinsippene?

De 7 prinsippene

 • Prinsipp 1: Rettferdig bruk.
 • Prinsipp 2: Fleksibilitet i bruk.
 • Prinsipp 3: Enkel og intuitiv bruk.
 • Prinsipp 4: Merkbar informasjon.
 • Prinsipp 5: Toleranse for feil.
 • Prinsipp 6: Lav fysisk innsats.
 • Prinsipp 7: Størrelse og plass for tilnærming og bruk.

Hva er de 7 prinsippene?

Disse syv prinsippene inkluderer: kontroller og balanser, føderalisme, individuelle rettigheter, begrenset regjering, folkelig suverenitet, republikanisme og maktfordeling . Nyt denne anmeldelsen!


Hva er 5 kjerneverdier?

Fem kjerneverdier

 • INTEGRITET. Vit og gjør det som er rett. Lære mer.
 • RESPEKT. Behandle andre slik du ønsker å bli behandlet. Lære mer.
 • ANSVAR. Omfavne muligheter til å bidra. Lære mer.
 • SPORTSÅND. Ta med ditt beste til alle konkurranser. Lære mer.
 • TJENELER LEDELSE. Tjen det felles beste. Lære mer.

Hvor brukes underlag?

Understøttelse gjøres for bygge kjeller i eksisterende bygg . Understøttelse gjøres for å utdype eksisterende fundament (hviler på dårlige lag) og få det til å hvile på dypere jordlag med høyere bæreevne. For å styrke et fast fundament som kan være forårsaket av sprekker i veggen.

Hva er forskjellen mellom å gjenoppta og underbygge?

Forskjellen

Den største forskjellen mellom de tre prosessene er at mens du gjenopptar eller blokkerer fundamentstubber er fullstendig skiftet , men i understøting erstattes ikke betongplatene, de blir bare forsterket med nytt materiale.