Hva er et viskoelastisk materiale?

Dette er et spørsmål ekspertene våre får fra tid til annen. Nå har vi den fullstendige detaljerte forklaringen og svaret for alle som er interessert!

Spørs av: Tierra Bernhard
Poeng: 4,3/5(49 stemmer)

I materialvitenskap og kontinuummekanikk er viskoelastisitet egenskapen til materialer som viser både viskøse og elastiske egenskaper når de gjennomgår deformasjon. Viskøse materialer, som vann, motstår skjærstrøm og strekker seg lineært over tid når en påkjenning påføres.

Hva er et eksempel på et viskoelastisk materiale?

Typiske eksempler på viskoelastiske materialer er spaghetti, shag (tobakk), en haug med ormer som beveger seg gjennom hverandre og (selvfølgelig) polymerer . Polymerer er alltid viskoelastiske fordi de består av lange molekyler som kan vikles inn med naboene.

Hva er den viskoelastiske oppførselen?

Viskoelastisk oppførsel er en kombinasjon av elastisk og viskøs oppførsel hvor den påførte spenningen resulterer i en øyeblikkelig elastisk tøyning etterfulgt av en viskøs, tidsavhengig tøyning.Hva er egenskapene til viskoelastiske materialer?

Det er tre hovedtrekk ved viskoelastiske materialer: krypning, stressavslapping og hysterese . Krypfenomenet brukes til å beskrive den fortsatte deformasjonen av et viskoelastisk materiale etter at lasten har nådd en konstant tilstand (Fig. 5.4A).

Hva betyr viskoelastisk?

: som har betydelige og felles viskøse og elastiske egenskaper som f.eks viskoelastiske materialer som asfalt også: utgjør eller er relatert til tilstanden til viskoelastiske materialer viskoelastiske data viskoelastiske egenskaper.

Introduksjon til viskoelastisitet

27 relaterte spørsmål funnet

Hvorfor er gummi viskoelastisk?

De er viskoelastiske i kraft av deres tidsavhengige mekaniske respons , som gjenspeiler de trege konfigurasjonsendringene til molekylene. Ved tilstrekkelig tverrbinding dannes et kjemisk molekylært nettverk (gummi eller elastomer) som omdanner polymeren til et viskoelastisk faststoff, som ikke flyter.

Hva brukes viskoelastisk materiale til?

Viskoelastiske materialer brukes til isolerer vibrasjoner, demper støy og absorberer støt . De avgir energien som absorberes som varme.

Hvorfor er viskoelastiske materialer viktige?

Nesten alt av biologisk vev er viskoelastisk og deres viskoelastiske mekaniske egenskaper er viktige i deres karakteristiske funksjoner. Dette er fordi bestanddeler av vevsceller, ekstracellulære matriser, strukturelle proteiner , og så videre er viskoelastiske. Selv hardt vev har vist seg å være viskoelastisk.

Hva er anelastiske og viskoelastiske egenskaper til materialer?

Viskoelastiske materialer har egenskaper som avhenger av tøyningshastighet . Anelastiske faste stoffer representerer en undergruppe av viskoelastiske materialer: de har en unik likevektskonfigurasjon og kommer seg til slutt helt etter fjerning av en forbigående belastning. Etter å ha blitt klemt, går de tilbake til sin opprinnelige form, gitt nok tid.


Hva er forskjellen mellom viskoelastisk og viskoplastisk?

Fra et reologisk perspektiv er den primære forskjellen mellom et viskoplastisk og viskoelastisk materiale tilstedeværelsen av en flytespenning . Et viskoplastisk materiale har en flytespenning som det ikke vil deformeres under, mens et viskoelastisk materiale vil deformeres ved enhver påføring av spenning.

Hva er krypoppførsel?

I materialvitenskap er kryp (noen ganger kalt kald flyt). tendensen til et fast materiale til å bevege seg sakte eller deformeres permanent under påvirkning av vedvarende mekaniske påkjenninger . Det kan oppstå som et resultat av langvarig eksponering for høye nivåer av stress som fortsatt er under materialets flytegrense.

Hva er viskoelastiske modeller?

Viskoelastisk oppførsel har elastiske og viskøse komponenter modellert som lineære kombinasjoner av fjærer og dashpots , henholdsvis. Hver modell er forskjellig i arrangementet av disse elementene, og alle disse viskoelastiske modellene kan modelleres tilsvarende som elektriske kretser.

Er gummi et viskoelastisk materiale?

Gummi er det mest bemerkelsesverdige eksemplet på en polymer som viser viskoelastiske egenskaper . På et molekylært nivå er gummi dannet av mange polymerkjeder, hvis arrangement gir opphav til dets nyttige egenskaper. ... Det tilsatte materialet danner deretter ytterligere tverrbindinger mellom polymerkjeder.


Hva er krypemateriale?

Kryp refererer til et materialvitenskapelig konsept som beskriver sannsynligheten for at et materiale deformeres under en påført kraft av mekanisk stress . Kryp kan også være kjent som materialkryp eller kaldflyt.

Er betong et viskoelastisk materiale?

Den mekaniske oppførselen til betong under dynamisk belastning er viskoelastisk , mens den er ikke-lineær elastisk under kvasistatiske forhold.

Hva er elastisitetsmateriale?

I vitenskapen om fysikk er elastisitet evnen til en deformerbar kropp (f.eks. stål, aluminium, gummi, tre, krystaller, etc.) for å motstå en forvrengningseffekt og for å gå tilbake til sin opprinnelige størrelse og form når denne påvirkningen eller kraften fjernes. Faste legemer vil deformeres når tilfredsstillende krefter påføres dem.

Hvorfor er ikke metaller viskoelastiske?

Metaller er viskoplastiske. De viser hastighetsavhengighet etter utbyttet, hvis verdi også kan avhenge av belastningshastigheten. Det er ikke noe utbytte for rent viskoelastisk materiale .


Hvilket materiale er mest elastisk?

Elastisitet er evnen til et materiale til å gjenvinne sin egen opprinnelige form etter å ha blitt strukket i henhold til hvilken, gummi er det mest elastiske stoffet.

Hvorfor er biologisk vev viskoelastisk?

Biologiske vev er modellert som viskoelastiske materialer på grunn av manifestasjonen av hysterese i deres stressavslappende atferd [21, 22]. Ordet viskoelastisk er en kombinasjon av viskøs fluiditet og elastisk soliditet, og dermed viser biologiske materialer under stress og belastning både viskøs og elastisk oppførsel.

Er viskoelastisk deformasjon reversibel?

Viskoelastiske materialer presenterer a reversibel respons (dvs. de kan gå tilbake til den opprinnelige tilstanden) som avhenger av hastigheten på den påførte belastningen.

Kan metaller være viskoelastiske?

Viskoelastiske materialer er de hvor forholdet mellom stress og belastning avhenger av tid. ... Syntetiske polymerer, tre og menneskelig vev samt metaller ved høy temperatur viser betydelige viskoelastiske effekter.


Hva er viskøs avslapning?

Disse morfologiske egenskapene kan forklares ved viskøs avslapning av topografi på en isete skorpe der viskositeten er jevn eller avtar med dybden . Under disse forholdene slapper store kratere av raskere enn små kratere, og forklarer derfor en mulig undermengde av store kratere.

Er alle polymerer viskoelastiske?

Ikke bare polymerer, men alle materialer med kompleks en mikrostruktur viser viskoelastisk oppførsel under visse forhold (tidsskala for deformasjon lik tidsskala for strukturrelaksasjon). ... Dette er tilfellet for mange polymerer av praktisk relevans i biologiske og tekniske applikasjoner.

Hvordan endrer vulkanisering egenskapene til naturgummi?

Vulkanisering, kjemisk prosess som de fysiske egenskapene til naturlig eller syntetisk gummi er forbedret ; ferdig gummi har høyere strekkfasthet og motstand mot svelling og slitasje, og er elastisk over et større temperaturområde.

Hva er mer elastisk gummi eller stål?

Stål er mer elastisk enn gummi. Ungens modul er forholdet mellom stress og belastning. ... Dette antyder at young's modul for stål er mer fremtredende enn for gummi. Derfor er stål mer elastisk enn gummi.