Trenger du komma etter f.eks?

Dette er et spørsmål ekspertene våre får fra tid til annen. Nå har vi den fullstendige detaljerte forklaringen og svaret for alle som er interessert!

Spurt av: Ludwig Klein
Poengsum: 5/5(64 stemmer)

På moderne amerikansk engelsk, et komma skal følge både f.eks. og dvs. Og fordi de begge er blitt så vanlige, er det unødvendig å sette forkortelsene i kursiv, selv om de er forkortede latinske fraser.

Trenger engelsk f.eks. komma?

På britisk engelsk, dvs. og f.eks. er ikke etterfulgt av komma , så det første eksemplet ovenfor vil være: De selger datakomponenter, f.eks. hovedkort, grafikkort, CPUer.

Hvordan skiller du f.eks. i en setning?

Forkortelsene dvs. og f.eks. anses å avbryte ord i en setning og krever tegnsetting på begge sider for å indikere dette. Du må sette et komma eller en parentes (parentes) foran forkortelsen og et komma etter .Hvorfor er det et komma etter EG?

Generelt sett legger du til et komma etter f.eks. og mellom hver påfølgende eksempel hvis det er mer enn ett element i listen din . ... f.eks. brukes for å gi ett eller flere mulige eksempler.

Setter du komma etter eksempel?

Et komma etter for eksempel er generelt nødvendig uansett hvor det står i setningen . Spesielt må du plassere et postkomma når det fungerer som introduksjonsfrasen til en setning, når du bruker det midtveis i parentes, og når det kommer etter et semikolon.

Bør jeg alltid bruke komma etter 'f.eks.' eller 'dvs'? (8 løsninger!!)

43 relaterte spørsmål funnet

Hva er de 8 reglene for komma?

Hva er de 8 reglene for komma?

 • Bruk et komma for å skille uavhengige klausuler.
 • Bruk et komma etter en innledende setning eller frase.
 • Bruk komma mellom alle elementene i en serie.
 • Bruk kommaer for å sette av ikke-begrensende klausuler.
 • Bruk et komma for å sette av positive.
 • Bruk et komma for å angi direkte adresse.

Hvilket skilletegn brukes etter for eksempel?

Bruk et semikolon før slike ord og termer som nemlig, altså, altså, for eksempel, f.eks., etc., når de introduserer en hel setning. Det er også å foretrekke å bruke komma etter disse ordene og termene.

Hvordan bruker jeg IE eller EG?

Dvs. er en forkortelse for uttrykket id est, som betyr 'det vil si.' Dvs. brukes til å gjenta noe som er sagt tidligere for å klargjøre betydningen. f.eks. er kort for eksempel , som betyr 'for eksempel.' f.eks. brukes før et element eller en liste over elementer som fungerer som eksempler for forrige setning.

Hvordan bruker du f.eks. i en setning?

f.eks. brukes til å introdusere eksempler i en setning , så det følges alltid av et eksempel eller eksempler. Det betyr f.eks. brukes vanligvis midt i en setning og finnes aldri helt til slutt. Når du bruker f.eks. i en setning skal både bokstavene 'e' og 'g' være små.


Kommer et komma etter IE?

På moderne amerikansk engelsk, et komma skal følge både f.eks. og dvs. Og fordi de begge er blitt så vanlige, er det unødvendig å sette forkortelsene i kursiv, selv om de er forkortede latinske fraser.

Hvordan bruker du etc og eg i en setning?

osv., f.eks. – Hva er det med dem?

 1. osv. – Brukes på slutten av en liste i tekst: ...
 2. f.eks. – brukes i stedet for for eksempel. Nok en gang f.eks. er best å unngå, spesielt i formell skriving, selv om det er greit i diagrammer og tabeller. ...
 3. dvs. – brukt i stedet for altså.

Hva er skilletegn og eksempel?

Enkelt sagt er skilletegn et symbol for å skape og støtte mening i en setning eller for å bryte den opp. Eksempler på forskjellige skilletegn inkluderer: punktum (.), komma (,) , spørsmålstegn (?), utropstegn (!), kolon (:), semikolon (;), apostrof (') og taletegn (',').

Hvordan skriver du for eksempel?

f.eks. er forkortelsen for det latinske uttrykket exempli gratia, som betyr for eksempel. Denne forkortelsen brukes vanligvis for å introdusere ett eller flere eksempler på noe som er nevnt tidligere i setningen og kan brukes om hverandre med for eksempel eller f.eks. Bruken av f.eks. betyr at det er andre ...


Hvordan skriver du EG eller EG?

I følge Chicago Manual of Style er det det 'f.eks.' og den er ikke kursiv. Det er en forkortelse, så akkurat som du vil forkorte USA til USA, gjør du det samme med f.eks.

Hvordan bruker du det eller hvilke i en setning?

Klausulen som kommer etter ordet 'hvilken' eller 'det' er den avgjørende faktoren for å avgjøre hvilken som skal brukes. Hvis klausulen er helt relevant for meningen med setningen , bruker du 'det.' Hvis du kunne droppe setningen og la betydningen av setningen være intakt, bruk 'som'.

Hva betyr f.eks. skriftlig?

Forkortelsen f.eks. står for Latin for eksempel , som betyr for eksempel eller for eksempels skyld. Forkortelsen dvs. står for den latinske frasen id est, som betyr det vil si eller med andre ord. Når vi skriver, bruker vi ofte disse begrepene som eksempler (f.eks.) for å understreke et poeng eller bruk (dvs. ...

Hva er den fullstendige formen av f.eks.

f.eks. står for for eksempel på latin, som betyr f.eks. Den introduserer ett eller flere eksempler som illustrerer noe nevnt, for eksempel: Send inn et utvalg av akademisk skriving – for eksempel et avhandlingskapittel. Fordi bruken deres kan virke lik, blir disse forkortelsene ofte forvirrede.


Hvordan skriver du et eksempel i et essay?

Det er mange måter å inkludere eksempler i et essay, som f.eks ved å bruke sitater, statistikk eller andre data . Nøkkelen er å bruke flere eksempler fra teksten som er direkte relatert til argumentet ditt.
...
Fremhev eksemplene dine ved å bruke forskjellige fraser.

 1. For eksempel.
 2. Nemlig.
 3. Med andre ord.
 4. Spesielt.
 5. Som for eksempel.

Hvordan setter du IE i midten av en setning?

Sett 'dvs.' midt i en setning, aldri i begynnelsen eller slutten. Forkortelsen dvs. skal alltid stå etter den første delen av setningen , i midten, så det er grammatisk korrekt.

Hvordan bruker du etc og IE i en setning?

For eksempel kan f.eks. eple, appelsiner osv. Teknisk sett kan du sikkert bruke f.eks. epler, appelsiner osv. siden det står det vil si epler, appelsiner og så videre .

Hva betyr NB?

N.B. En forkortelse for den latinske frasen nota bene, som betyr merk godt . Det brukes til å understreke et viktig poeng.


Hva er slutten på den setningen?

Du har tre alternativer for å sette tegn på slutten av en setning: en periode , et utropstegn eller et spørsmålstegn. Hver av dem setter en annen tone for hele setningen: henholdsvis et utsagn, et rop eller et spørsmål. Et punktum markerer slutten på en deklarativ setning: en faktaerklæring.

Hvor viktig er et komma?

Kommaer hjelpe leseren med å finne ut hvilke ord som hører sammen i en setning og hvilke deler av setningene dine som er viktigst. Feil bruk av komma kan forvirre leseren, signalisere uvitenhet om skriveregler eller indikere uforsiktighet.

Når skal ikke komma brukes?

Ikke bruk komma å utligne vesentlige elementer i setningen , slik som ledd som begynner med det (relative ledd). At leddsetninger etter substantiver alltid er avgjørende. At klausuler etter et verb som uttrykker mental handling alltid er avgjørende.